2. Co se stalo potom co pojedli ovoce?

Genesis 3:14-24 (NLT)

14 Then the Lord God said to the serpent, “Because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. You will crawl on your belly, groveling in the dust as long as you live. 15 And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel.” 16 Then he said to the woman, “I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth. And you will desire to control your husband, but he will rule over you.” 17 And to the man he said, “Since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. 18 It will grow thorns and thistles for you, though you will eat of its grains. 19 By the sweat of your brow will you have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust, and to dust you will return.” 20 Then the man—Adam—named his wife Eve, because she would be the mother of all who live. 21 And the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. 22 Then the Lord God said, “Look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. What if they reach out, take fruit from the tree of life, and eat it? Then they will live forever!” 23 So the Lord God banished them from the Garden of Eden, and he sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. 24 After sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden. And he placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life.

 

Genesis 3:14-24

14Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. 15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ 16Ženě řekl: „ Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“ 17Adamovi řekl: „ Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; 18 bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. 19 V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ 20Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou 21 22Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal take ze stromu života a nežil navěky.“ 23Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Vyhostil člověka a na zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *