Začínáme

Tento semester začneme 19. září.

Budeme se scházet každý čtvrtek v 18.00.