V druhé polovině roku

English Evenings začnou 17. září, 2018, v pravidelném režimu, v pondělky v 18.00, s posilami z řad rodilých mluvčích. A “Welcome drink”em Coke Floats.

Těšíme se na vás,

English Evenings‘ team