Dare to Escape!

V květnu pro vás Jelly organizuje 2 únikové hry.

Dare to Escape! / Pokuste se utéct!
Join a team in trying to escape a locked room by solving puzzles and clues. / Připojte se k týmu v pokusu utéct ze zamknuté místnosti řešením skládaček a hádanek.

10 May 2016 18:30 / 10. května 2016 v 18.30
21 May 2016 15:30 / 21. května 2016 v 15.30

Víc informací na English Evenings.